Bodhi Træning Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Bodhi Træning

Bodhitræning behandler visse af dine oplysninger i forbindelse med uddannelsesforløbet. Bodhi Træning er et efteruddannelsesforløb, som udbydes af Foreningen Rangjung Yeshe Sangha.

Det er bl.a. EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der bestemmer, hvordan Bodhitræning skal behandle dine oplysninger.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer, økonomi, familieforhold mv.

Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Typiske behandlingsformer omfatter: indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, videregivelse, samkøring og sletning.

Hvem er Datansvarlig?

Bodhitræning er et uddannelsesforløb under Foreningen Rangjung Yeshe Sangha, som er dataansvarlig for dine oplysninger.

Adresse: Smedehalden 3, 8420 Knebel

Kontakt: gomde@gomde.dk

Hvilke oplysninger behandler Bodhitræning og til hvilket formål?

Bodhitræning behandler oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, til at administrere forløbet og kommunikere med dig. Derudover vil du i løbet af forløbet udarbejde en række skriftlige refleksioner som du afleverer i et google, drev som administreres af Bodhi Træning under Foreningen Rangjung Yeshe Sangha. De skriftlige refleksioner vil blive læst af andre kursister og undervisere, til inspiration, gensidig sparring og forberedelse af undervisningen. Refleksionerne er kun tilgængelige for kursister på det samme forløb som dig, og ud over disse er det er kun frivillige og undervisere på forløbet som har adgang til dem. Personoplysninger som indeholdes i de skriftlige refleksioner, vil derfor også blive behandlet i den forbindelse.

Lovligt grundlag for behandlingen

For at Bodhitræning kan levere det uddannelsesforløb som du har ansøgt, er det nødvendigt at vi behandler dine oplysninger som nævnt ovenstående.

Det lovlige grundlag denne behandlinger derfor Databeskyttelsesforordningen, art. 6, litra b.

Når du tilmelder dig kurset samtykker du samtidigt til behandling i overensstemmelse med denne politik. For så vidt angår behandlingen af din oplysninger til brug for inspiration, sparring og forberedelse af undervisningen, er det lovlige grundlag derfor Databeskyttelsesforordningen, art. 6, litra a, om udtrykkeligt samtykke.

Du kan til en hver til trække dit samtykke tilbage.

Videregivelse

Bodhitræning videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart. Visse af dine oplysninger vil imidlertid blive tilgængelige for andre deltagere.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når Bodhitræning behandler personoplysninger om dig. Du kan læse nærmere om rettighederne nedenfor. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til underretning
Bodhitræning har pligt til at underrette dig, når Skatteforvaltningen indsamler og behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at blive oplyst om formålet og retsgrundlaget for behandlingen.

Ret til indsigt
Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Bodhitrænings behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du har ret til at få bekræftet, at der behandles oplysninger om dig, samt en række yderligere oplysninger, fx tidsrummet oplysningerne bliver opbevaret, eller hvilke personer oplysningerne videregives til.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
Du har altid ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænset behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle disse begrænsede oplysninger – bortset fra opbevaring – hvis vi fx har dit samtykke, eller vi skal beskytte en anden person.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, fx vedrørende særlige forhold om dig.

Ret til at modtage eller få overført oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Sletning

Vi sletter dine oplysninger 10 år efter afsluttet kursus. Vi gemmer oplysningerne i denne periode for at kunne forbedre uddannelsesforløbet og så materiale, som skriftlige refleksioner, kan være til rådighed for dig og dine medstuderende på relaterede og efterfølgende forløb hos Bodhi Træning. Du kan altid bede os om at slette dine skriftlige refleksioner og andet persondata, men vi kan ikke. Hvis du ønsker oplysningerne slettet forinden, kan du henvende dig til os for at trække dit samtykke til behandlingen tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Skatteforvaltningen behandler dine personoplysninger på. Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at de persondataretlige regler overholdes.

Love og regler

Der er flere love, som regulerer behandling af personoplysninger. Reglerne skal beskytte personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af deres personoplysninger.

Generelle regler om behandling af personoplysninger findes i EU's databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov (vedtaget 17. maj 2018).