Bodhi Trænings Instruktør

Bodhi Træning


Bodhitræning er et forløb, hvor vi gennemgår alle indsigtsniveauer i Buddhas lære på dansk. Vi lærer enkle metoder, som afdækker virkeligheden, som den egentlig er. Gennem dette vokser dine evner til at møde alle livets situationer konstruktivt med medmenneskelighed og dybere indsigt.

Bodhitræning er et eksperiment i at integrere traditionel visdom i et moderne uddannelsesformat, hvor det handler om ånd og fællesudvikling – fordi ægte omsorg gør os mere intelligente og indsigtsfulde.

På det indre plan integrerer du metoder til at håndtere tanker og følelser. Du arbejder med din oplevelse af det at være til og får erfaring med, hvordan bevidstheden gøres fri af sit eget tankespind. Når kærlighed kombineres med et frigjort sind, kan du rejse gennem livet uhindret og løse problemer for dig selv og andre på nye, kreative måder.

Vi mødes hver måned, øver os sammen og bliver bekendte med, hvordan vi anvender buddhaernes kerneinstruktioner, også inden for meditation, psykologi og filosofi, på en direkte og forståelig måde. Forløbets formål er at hjælpe dig til at forstå og opleve den ægte levende dharma i dit eget sind, så du integrerer den i dit liv og formidler den i verden.

Forstå det vigtigste i livet


Vi har alle ønsket om at gøre noget virkelig godt og forstå det vigtigste i livet. Velkommen til et transformativt forløb, der drejer sig om netop dét.

Bodhi betegner det afklarede sind. Det betyder at være afklaret, så naturlig empati, intelligens og styrke skinner frit igennem og kan stilles til rådighed for alle, ligesom en fuldt udfoldet lotusblomst.

Som Bodhi-deltager er dit fundament at integrere sindsro, omsorg og indsigt i hverdagen. På den måde kan du tage udgangspunkt i egne erfaringer og fungere som vejleder for dig selv og en inspiration for andre.
“Som underviser vil jeg bidrage med to kilder; dét jeg har hørt fra mine lærere, og dét jeg personligt har forstået. Det er i overensstemmelse med den autentiske måde at undervise i dharmaen på, som altid indeholder de to dele. Bodhitræning er et forum, hvor den dybeste lære om sindet præsenteres og samtidig et bevidsthedslaboratorium, hvor vi sammen udforsker og efterprøver. Det er vores individuelt erfarede indsigt, der gør os fri.”

Velkommen til et undervisnings- og dannelsesforløb med Erik Pema Kunsang.