Bodhi Trænings Instruktør

Bodhi Træning


Bodhitræning er et etårigt forløb, hvor Erik Pema Kunsang gennemgår Buddhas lære. Vi lærer metoder som afdækker åbensindet mildhed og indsigt i, hvad der er virkeligt og hvad der ikke er.

Der igennem vokser evnen til at møde livets situationer konstruktivt, medmenneskeligt, med klar og dyb indsigt.

Vi håndterer tanker, følelser og hvordan bevidsthed sættes fri. Når kærlighed kombineres med det frigjorte sind åbnes endnu videre og bredere horisonter.

Velkommen til et transformativt forløb, der drejer sig om netop dét.

Bodhi betegner det afklarede sind. Det betyder at være afklaret, så naturlig empati, intelligens og styrke skinner frit igennem og kan stilles til rådighed for alle, ligesom en fuldt udfoldet lotusblomst.

Som Bodhi-deltager er dit fundament at integrere sindsro, omsorg og indsigt i hverdagen. På den måde kan du tage udgangspunkt i egne erfaringer og fungere som vejleder for dig selv og som inspiration for andre.

“Som underviser drager jeg inspiration fra to kilder; dét som er lært fra mine lærere, og dét som er personligt erfaret.

Bodhitræning er et forum, hvor mennesker mødes gennem et år og udforsker den dybeste lære om sindet.

Vi er samtidig et bevidstheds-laboratorium, hvor vi udforsker og efterprøver Buddhas anvisninger. Det er vores erfarede indsigter, der gør os frie.”

--Erik Pema Kunsang