Lær at træne i det virkelige på en ligefrem måde og lade kærlighed og indsigt blomstre i alle livssituationer.


De grundlæggende principper i Bodhi Træning er upartiskhed, altruisme, ikke-vold og frihed for fordomme. Vi søger fællesudvikling snarere end selvudvikling og lægger vægt på intelligent undersøgelse, medmenneskelighed, evnen til at træde til side, realitetssans, vovemod og ikke mindst kærlighed i form af respekt for alle væsener.

  • Du gennemarbejder tilværelsens essentielle emner og vilkår.
  • Du udforsker bevidsthed, tanker og sansning.
  • Du træner i frigørende oplevelse.
  • Du integrerer forløsende metoder i dagligdags og arbejdsliv.
  • Du får løbende vejledning, både i forståelse, oplevelse og formidling.
  • Du opøver en venlig formidlingsform.
  • Du træner i at inspirere andre til en autentisk forståelse af tilværelsen.

Bodhi Træning består af tre forløb af hver 10 mødegange. Forløbene bygger ovenpå hinanden, og du tilmelder dig ét forløb ad gangen. Første forløb varer ét år. Herefter er du klar til næste forløb, hvis du ønsker det.

På første år lærer du de basale metoder til at hvile i dig selv. Derved opdager du et overskud, der giver mod til at opdage endnu dybere dimensioner i tilværelsen. Du undersøger sindet, din egen vilje og nuets dybder. Og lige så stille åbner vi for de fundamentale indsigter, som Buddha udlagde, der leder hen til oplevelsen af personlig frigørelse.

Det andet år begynder bodhisattvaens vej i dit hjertes inderste, hvilket er en naturlig måde at fortsætte den væremåde du har lært i løbet af det første år. Vi undersøger altings natur, og du lærer at skelne mellem virkelighed og vrangforestillinger. Grundtonen er uegennyttig kærlighed, funderet i dit eget hjerte. Den frihed, du oplever herved, giver mod til at gå på den anden side af det vante dualistiske sind.

Det tredje år modtager du introduktion til buddhaernes dybe og direkte metoder, kendt som vajrayana. Vajrayana Bodhi Training er en videreudvikling af den kærlighed og indsigt som du har fået personlig erfaring med de to første år. Du lærer metoder til virkeliggørelse, som gennem vore møder og din hjemmetræning modnes til at være et autentisk grundlag for både medgang og modgang, liv og død.

Læs mere om Vajrayana Bodhi Træning

For at udvikle evnen til at forklare og formidle tidløse indsigter afleverer du hver måned en kort skriftlig fortolkning af emnet i egne ord, baseret på din erfaring. Undervisningen kombineres med spørgsmål og udveksling, så du får plads til at afklare din oplevelse og forståelse som basis for at hjælpe andre og dig selv.

"Afbryd det dualistiske sind så du befinder dig i ro, i en væremåde der er mere åben, uanstrengt og utynget. Den form for lethed og pusterum i tilværelsen har alle brug. Lad en venlighed, som giver plads, være din naturlige atmosfære."

-- Erik Pema Kunsang