DET KOGNITIVE SLØR

Din virkelighed fra øjeblik til øjeblik struktureres gennem to slør, kognitiv og emotionelt. Det kognitive slør opleves som delthed, at der er én selv her og resten derovre. Det er den basale dualitet, som kan synes uoverkommelig, som om at sådan er det bare.

“Jeg er her, og det hele er der osse! Det er der ingen tvivl om.” Dette kognitive slør gør, at du altid føler dig isoleret, en særskilt enhed, en entitet midt i universet, som skal finde vej til et andet sted. Sådan er det ikke for sindet når bodhi virkeliggøres. Det føles som at være åbent rum, der ikke er adskilt fra noget.

Rummet du sidder i lige nu føles måske som et særskilt værelse fra de andre rum i dit hus, men det er en tilsyneladende adskilthed. I  samme øjeblik døre og vinduer står åbne, er dette rum ikke adskilt fra universets uendelige rum. På samme måde, disintegrerer følelsen af at være en adskilt tingest i universet når det kognitive slør fordamper. Selvom kroppen stadig er, så er bevidstheden og den afklarede uendelige bevidsthed, som alle buddhaer har virkeliggjort, ikke to forskellige ting, men blot én ubrudt uendelighed.

— Erik Pema Kunsang

Share this Post